På Vejle Friskole er hjemmearbejde pædagogisk velbegrundet i forhold til vores daglige fagligt-pædagogiske arbejde i klasserne. Vi arbejder ikke med hjemmearbejde for udelukkende at træne denne disciplin, men ser det som træning, fordybelse og automatisering af bestemte færdigheder. Det kan f.eks. være læseindlæringen, som er helt fundamental i de yngste klasser og kræver dagligt arbejde derhjemme.
Arbejdet skal virke relevant for elevens læring og være individuelt tilrettelagt, forstået på den måde at læreren differentierer mængden, indholdet og metoden efter elevens niveau. Det betyder samtidig at elever kan få samme opgave.
Vores viden om børnenes faglige standpunkt får vi først og fremmest gennem arbejdet i timerne. Det er derfor ikke nødvendigt altid at rette alle opgaver.
Hjemmearbejdet er grundlæggende et fælles ansvar mellem eleven, læreren og forældrene.

Tilbage til forældremappen