Elever:
Der er rygeforbud på Vejle friskole for alle elever.
På lejrskoler, ekskursioner, udflugter og lignende, hvor eleverne er sammen med ansatte på skolen i flere timer eller dage ad gangen kan de ansatte i forbindelse med elevernes pauser anvise et sted hvor elever, der har en til lejligheden udarbejdet rygetilladelse, underskrevet af elevens forældre må ryge. Et sådant sted skal være afgrænset på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre elever eller ansatte.
Det er forældrenes ansvar at opdrage deres børn, herunder drøfte sundhed og rygning med dem.

Ansatte:
Rygning skal foregå uden for skolens matrikel. De ansatte må ikke ryge, når de er sammen med elever. Dette gælder ligeledes i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler, udflugter o. lign. I sådanne sammenhænge, kan de ansatte, såfremt det er i samarbejde med deres kolleger, og at dette er foreneligt med tilsynsforpligtelsen, trække sig tilbage til et område uden for elevernes nærhed for at ryge.

Forældre / øvrige brugere:
Rygeforbuddet gælder også for alle forældre og øvrige brugere af skolen. I forbindelse med forældremøder eller andre arrangementer på skolen må der heller ikke ryges på skolens matrikel.
Skolen sørger for, at der på mellemtrinnet og i overbygningen undervises i sundhed, samt i rygningens skadelige virkning.


Tilbage til forældremappen