Bestyrelsen består af syv medlemmer, som alle skal være forældre på skolen. Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling -samt 5 medlemmer valgt på forårets forældremøder, som ligger umiddelbart inden generalforsamlingen.

Der indstilles én person fra henholdsvis Yngste og Mellemste B i lige år, og fra Mellemste A, Ældste og én fra SFO i ulige år.
Personen har så til opgave at repræsentere forældrene i de respektive klasser, i relevante sammenhænge.
Skolen har altså to vælgende organer; generalforsamlingen og forældremøderne.


Tilbage til forældremappen